Svar på frågor rörande GT/Expressens artikel den 3 augusti om vinster kopplat till boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Vi välkomnar alltid medias granskning och allmänhetens intresse för oss och för branschen. I GT/Expressen den 3 augusti 2016 omnämns Caremore Migration AB i en artikel som tar upp vinstnivåer för migrationsbolag. GT/Expressen har inte varit i kontakt med Caremore innan artikeln publicerades. Vi vill vara öppna och tillmötesgående mot media och lägger därför ut ett förtydligande på vår hemsida. Om du har andra frågor är du välkommen med dem, så svarar vi så fort vi kan.

Vad tycker ni om granskningen?

Vi välkomnar alltid medias intresse för oss och för branschen. Samma sak gäller för frågor från allmänheten. Detta är något vi är mycket måna om.

Vi är även måna om att våra medarbetare ska känna trygghet när de uttalar sig i media i egenskap av privatpersoner om de vill, då även detta är viktigt ur ett öppenhetsperspektiv.

Vilket resultat redovisade Caremore för 2015?

Caremore är en koncern med flera bolag. Moderbolaget Caremore AB äger två rörelsedrivande bolag. Caremore Vård och Behandling AB och Caremore Migration AB. Dessutom äger vi våra verksamhetsfastigheter i tre olika aktiebolag som ingår i koncernen.

Koncernen Caremore omsatte 2015 112,5 msek och redovisade ett resultat efter finansiella poster på 5,5 msek. Det motsvarar en vinstmarginal på 4,9 %.

Hur utvecklades Caremore Migration AB ekonomiskt 2015?

Det finns två perspektiv i denna fråga, redovisad vinst och verklig vinst.

Vi börjar med redovisad vinst. Caremore Migration AB omsatte 2015 71,9 msek och redovisade ett resultat efter finansiella poster på 12,1 msek. Det motsvarar en redovisad vinstmarginal på 17 %.

Resultat i årsredovisningen speglar dock inte den verkliga vinstmarginalen. Caremore Migration AB bidrog nämligen till en stor andel av koncernens gemensamma kostnader som för 2015 legalt redovisas under Caremore Vård & Behandling AB och moderbolaget Caremore AB – inte under Caremore Migration AB. Bland annat redovisas personalkostnader om 3,4 msek i Caremore Vård & Behandling AB som avser medarbetare som arbetat i Caremore Migration AB. Detta beror på att vi ställde om en enhet till migrationsverksamhet under höstens flyktingkatastrof. I enlighet med rådande redovisningsregler kan vi dock inte redovisa dessa kostnader i Caremore Migration AB för 2015, vilket är beklagligt.

Ett rättvisande nettoresultat för verksamheten i Caremore Migration AB är, med samtliga kostnader fördelade korrekt, 8,5 msek. Det motsvarar en marginal på 11 %.

Tycker ni att vinstnivån för 2015 är rimlig?

Caremore bedriver en seriös verksamhet med höga ambitioner. Vi vill vara med och bidra till ett samhälle där alla får plats. Våra enheter ska leverera god kvalitet och vara säkra för både ungdomar och personal. Våra uppdragsgivare är mycket nöjda och vi skapar bra resultat med våra ungdomar. En sund verksamhet kräver att det finns överskott för stabilitet, utveckling och expansion. 2015 hade Caremore en vinstmarginal på 4,9 % och för 2016 siktar vi på att nå drygt 10 %. Det är en nivå som krävs för att driva verksamheten seriöst på lång sikt.