Behandlingsassistent Caremore vård och behandling- Änggården

Behandlingsassistenter; Caremore Vård och Behandling AB

Caremore har som mål att bli ledande i Sverige inom Vård och Behandling. Vi strävar efter att erbjuda en heltäckande vårdkedja utifrån de behov som uppstår och arbetar för att uppnå de bästa behandlingsresultaten.

Vi arbetar för att alla ungdomar ska nå sin fulla potential och arbetar därför individ-fokuserat.

En verksamhet med ambitioner kräver kompetenta och drivna medarbetare. Vi vill vara ett förstahandsval för de som vill jobba med vård, behandling och omsorg.

Läs mer om våra verksamheter på www.caremore.se.

5 platser

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med från början? Vi söker dig som vill vara med och skapa och utveckla vår nya enhet Caremore Änggården, ett HVB med plats för 6 pojkar i ålder 14-18 år med beteende-problematik, dysfunktionella familjemönster samt psykosociala svårigheter.

Du ingår i ett arbetslag och ansvarar för ungdomarnas dagliga vård och omsorg, att föra korrekt social dokumentation, praktiska arbetsuppgifter samt verka för god arbetsmiljö. Du arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du ansvarar för behandlingsplanering; arbeta fram mål för ungdomen, uppförande och utvärdering av genomförandeplan, kontakter med skola, socialtjänst, familj och övriga nätverk etc.

Du arbetar på ett rullande schema som innehåller kväll-, natt- samt helgtjänstgöring.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst 1,5 års eftergymnasiala studier inom relevant område, erfarenhet av arbete på institution och av aktuell målgrupp. Som behandlare är du pålitlig, trygg och tydlig. Dina värderingar är viktiga eftersom du är en rollmodell för ungdomarna. Du har lätt för, och tycker om, att samverka med såväl ungdomar, kollegor och ledning. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du är strukturerad och ansvarstagande samt har lätt för att improvisera och vara flexibel. Vi tror också att arbetet går lättare med lite självdistans och humor. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. B-körkort samt godkänd vandelskontroll från Polisens belastningsregister erfordras. Utbildning i/erfarenhet av: familjearbete, MI, rePulse, Journal Digital, miljöterapi, systemisk teori är meriterande.

Anställningsform

Heltid

Tillsvidare

Körkort B körkort fordras.

Kontaktperson: Blerim Taraku, 076-9486248, blerim.taraku@caremore.se

Ansökan Vi tar löpande emot ansökan via e-post till angiven kontaktperson eller brev till nedanstående adress.

Arbetsgivare Caremore Vård och Behandling AB, Första Långgatan 18, 41328 GÖTEBORG Tel: 031-296400 Fax: 031-7111108 E-post: info@caremore.se Mer information på http://www.caremore.se Besöksadress Bågskyttestigen 4

41319 Göteborg

Snart öppnar Caremore Hulebäck, HVB-hem för svårmotiverade pojkar 14-18 år

Caremore Hulebäck är en nystartad verksamhet som har 6 platser för pojkar i åldern 14-18 år med en omfattande beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet. Verksamheten tar emot placeringar enligt SoL och LVU och har 6 platser. Caremore Hulebäck är en lantligt belägen gård utanför Lidköping med ett lugnt och naturskönt läge.

Caremore Hulebäck har en högre omhändertagandegrad och förstärkt bemanning. Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom såväl SiS som psykiatrin och HVB-verksamhet. Personalen har utbildning inom beteendevetenskap, socialpedagogik, ART, RePulse, MI, Miljöterapi och Familjeterapi.

För placeringsförfrågningar kontakta biträdande enhetschef Jan Thorvaldsson mobil 0728-53 88 69 eller jan.thorvaldsson@caremore.se

Verksamheten beräknas starta under oktober 2016

 

Svar på frågor rörande GT/Expressens artikel den 3 augusti om vinster kopplat till boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Vi välkomnar alltid medias granskning och allmänhetens intresse för oss och för branschen. I GT/Expressen den 3 augusti 2016 omnämns Caremore Migration AB i en artikel som tar upp vinstnivåer för migrationsbolag. GT/Expressen har inte varit i kontakt med Caremore innan artikeln publicerades. Vi vill vara öppna och tillmötesgående mot media och lägger därför ut ett förtydligande på vår hemsida. Om du har andra frågor är du välkommen med dem, så svarar vi så fort vi kan.

Vad tycker ni om granskningen?

Vi välkomnar alltid medias intresse för oss och för branschen. Samma sak gäller för frågor från allmänheten. Detta är något vi är mycket måna om.

Vi är även måna om att våra medarbetare ska känna trygghet när de uttalar sig i media i egenskap av privatpersoner om de vill, då även detta är viktigt ur ett öppenhetsperspektiv.

Vilket resultat redovisade Caremore för 2015?

Caremore är en koncern med flera bolag. Moderbolaget Caremore AB äger två rörelsedrivande bolag. Caremore Vård och Behandling AB och Caremore Migration AB. Dessutom äger vi våra verksamhetsfastigheter i tre olika aktiebolag som ingår i koncernen.

Koncernen Caremore omsatte 2015 112,5 msek och redovisade ett resultat efter finansiella poster på 5,5 msek. Det motsvarar en vinstmarginal på 4,9 %.

Hur utvecklades Caremore Migration AB ekonomiskt 2015?

Det finns två perspektiv i denna fråga, redovisad vinst och verklig vinst.

Vi börjar med redovisad vinst. Caremore Migration AB omsatte 2015 71,9 msek och redovisade ett resultat efter finansiella poster på 12,1 msek. Det motsvarar en redovisad vinstmarginal på 17 %.

Resultat i årsredovisningen speglar dock inte den verkliga vinstmarginalen. Caremore Migration AB bidrog nämligen till en stor andel av koncernens gemensamma kostnader som för 2015 legalt redovisas under Caremore Vård & Behandling AB och moderbolaget Caremore AB – inte under Caremore Migration AB. Bland annat redovisas personalkostnader om 3,4 msek i Caremore Vård & Behandling AB som avser medarbetare som arbetat i Caremore Migration AB. Detta beror på att vi ställde om en enhet till migrationsverksamhet under höstens flyktingkatastrof. I enlighet med rådande redovisningsregler kan vi dock inte redovisa dessa kostnader i Caremore Migration AB för 2015, vilket är beklagligt.

Ett rättvisande nettoresultat för verksamheten i Caremore Migration AB är, med samtliga kostnader fördelade korrekt, 8,5 msek. Det motsvarar en marginal på 11 %.

Tycker ni att vinstnivån för 2015 är rimlig?

Caremore bedriver en seriös verksamhet med höga ambitioner. Vi vill vara med och bidra till ett samhälle där alla får plats. Våra enheter ska leverera god kvalitet och vara säkra för både ungdomar och personal. Våra uppdragsgivare är mycket nöjda och vi skapar bra resultat med våra ungdomar. En sund verksamhet kräver att det finns överskott för stabilitet, utveckling och expansion. 2015 hade Caremore en vinstmarginal på 4,9 % och för 2016 siktar vi på att nå drygt 10 %. Det är en nivå som krävs för att driva verksamheten seriöst på lång sikt.

Svar på frågor rörande GT/Expressens artikel den 19 augusti om vinster kopplat till boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Vi välkomnar alltid medias granskning och allmänhetens intresse för oss och för branschen. Vi har därför varit öppna och tillmötesgående gentemot GT/Expressens reporter. Av samma orsak lägger vi ut svar på nedanstående frågor på vår hemsida. Om du har andra frågor är du välkommen med dem, så svarar vi så fort vi kan.

Vad tycker ni om granskningen?

Vi välkomnar alltid medias intresse för oss och för branschen. Samma sak gäller för frågor från allmänheten. Detta är något vi är mycket måna om.

Vi är även måna om att våra medarbetare ska känna trygghet när de uttalar sig i media i egenskap av privatpersoner om de vill, då även detta är viktigt ur ett öppenhetsperspektiv.

I Expressen står att Caremores koncernchef inte vill kommentera vinstökningen när Expressen ringer. Hur har ni svarat på medias frågor?

Vi har varit helt öppna gentemot GT/Expressens reporter och vi har svarat på samtliga frågor. Vi bad om att få frågorna skriftligen eftersom vi månar om att svaren är väl underbyggda och korrekta. Detta är viktigt för samtliga parter, inte minst läsarna och ytterst de ensamkommande barnen och ungdomarna.

Vi har även erbjudit oss att faktagranska artikeln, för att undvika felaktigheter. GT/Expressen valde att inte göra det. Det har dessvärre lett till att det finns fel i texten.

På första sidan i Expressen är det en bild på Caremores koncernchef och huvudägare med texten. ”De tjänar 72000 på flyktingar om dagen”. Stämmer det?

Nej. Skulle vi göra ett resultat på 72 000 per dag innebär det en vinst på 26,3 Mkr, så det stämmer inte. Vår verksamhet och ekonomi ser i själva verket ut enligt följande: Caremore bedriver två huvudverksamheter. Den ena verksamheten är inriktad på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykosocial och psykiatrisk problematik.

Den andra verksamheten, Caremore Migration, är inriktad på att hjälpa ensamkommande flyktingbarn genom hela boendekedjan. Bolaget Caremore Migration AB omsatte 34,9 Mkr och redovisade 8,5 Mkr i vinst, efter finansiella poster – men utan att gemensamma overheadkostnader dragits bort. Detta är bara en del av resultatet. Ser man till hela koncernen, omsatte den 77 Mkr (justerat för en fusion) och redovisade en vinst efter finansiella poster på 10,3 Mkr, vilket ger en vinstmarginal på drygt 13 procent. Från det avgår 2,6 Mkr i skattekostnader. Kvar blir 7,7 Mkr totalt, för hela koncernen – vilket motsvarar en vinstmarginal om 10 procent.

För den verksamhet som inriktas på att hjälpa ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har ni en omsättning på 34,9 Mkr och visar en vinst efter finansiella kostnader på 8,5 Mkr. Det innebär en vinstmarginal på 24,2 procent. Jämfört med 2013 är det en ökning med 338 procent. Är det rimligt?

Vi har full förståelse för att dessa siffror väcker uppmärksamhet. Det som dock inte redovisas är att vi samtidigt expanderat våra verksamheter med nya enheter. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi är mitt i en exceptionell situation, med en enorm efterfrågan på boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Detta bekräftas av nedanstående siffror.

• Under 2013 ansökte 4 000 ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar om asyl hos migrationsverket.

• 2014 ökade antalet till drygt 7 000.

• Prognosen för 2015 är 12 000 ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar.

Utvecklingen har inneburit att vår verksamhet ökat kraftigt i omfattning, vilket i sin tur medför stora investeringar i boenden, medarbetare och kompetens – något som kommer att tynga resultatet för 2015 på ett betydande sätt. Samtidigt har kommunernas ersättningsnivå i upphandlingarna minskat. Dygnspriserna uppgår sommaren 2015 till cirka 1 900 kr per vårddygn. Jämfört med upphandlingarna 2014 är det en prissänkning med cirka 20 procent. Även detta kommer att få negativ effekt på vår lönsamhet för 2015.

Om prognosen för 2015 är så hög som 12 000 ensamkommande hur bedömer ni då att vinstutvecklingen blir för verksamhetsåret 2015?

Vinstmarginalen för Caremore Migration AB var, som beskrivits i svaret ovan, hög för 2014. Allt tyder på att den kommer att sjunka framöver. Vi bedömer att Caremore 2015 redovisar en vinstmarginal i koncernen på drygt 10 procent och att Caremore Migration redovisar ungefär motsvarande vinstmarginal. Orsakerna till en lägre vinstnivå är att vi genomför omfattande investeringar i boenden, medarbetare och kompetens. Dessutom sjunker ersättningsnivåerna. Sommaren 2015 var ersättningsnivån cirka 20 procent lägre jämfört med upphandlingarna 2014.

I artikeln nämns att Caremores ägare tog ut en aktieutdelning från Feelmore på 2 Mkr. Hur hänger det ihop med Caremores verksamhet?

Feelmore är ett bolag som grundat och investerat pengar i Caremores verksamhet. Under åren har huvudägaren skjutit till medel för att driva verksamheten med hög kvalitet och inte tagit ut någon aktieutdelning – allt har återinvesterats i verksamheten. Utdelningen som nämns i GT/Expressen är inte kopplad till verksamheten för vård, behandling och stöd till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, utan är kopplad till en helt annan verksamhet.

I texten står det att Caremore fått ett nytt kontrakt på 12 garanterade flyktingplatser per och att kontraktsvärdet är 8 Mkr. Vad är det ni erbjuder för dessa pengar?

Först och främst är det viktigt att poängtera att detta kontrakt vilar på en offentlig upphandling med Mölndals stad, där vårt erbjudande ansågs ge hög kvalitet i relation till pris. Det rör sig om så kallade transitplatser, så att de får god omvårdnad innan de får komma till sin nya hemkommun.

Här är det viktigt att även förtydliga vad som faktiskt ingår i våra platser. Det handlar exempelvis inte om att vi hyr ut lägenheter. Vad vi erbjuder är boende med stöd och tillsyn till ungdomar som flytt från allt. Dessa boenden är en del i den boendekedja som vi erbjuder och som syftar till att ungdomarna ska integreras på ett bra sätt i samhället.

Dessutom ingår stöd och tillsyn av kompetent personal dygnet runt och med syfte att hjälpa ungdomarna ut i samhället. Det kräver kompetenser i form av socionomer, psykologer, läkare och behandlingsassistenter, vilket medför kostnader för löner, sociala avgifter och vidareutbildning samt handledning.

Vi har fantastiska medarbetare som möter ungdomar i kris. Våra medarbetare pratar flera språk och har bred kunskap om andra kulturer, ett flertal av dem har själv kommit som nyanlända till Sverige och vet vad det innebär. Vi har bemanning dygnet runt i våra boenden och ständigt personal i beredskap och jour, om det behövs. Vi tycker att det här arbetet är viktigt. Vår huvuduppgift är att genom kompetenta medarbetare, bemöta ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar med respekt och ödmjukhet, vägleda dem in i samhället, för att därefter lotsa dem till ett självständigt liv i Sverige. Vi vill bygga en bra standard för dessa barn och ungdomar som flytt från sitt hemland. De har lämnat allt bakom sig med hopp om en framtid i trygghet och demokrati. Vi vill att de ska lyckas.

I artikeln står det även att Rickard Weber är VD på Caremore. Stämmer det?

Nej, det stämmer inte. Rickard Weber är huvudägare och arbetar sedan mars inte operativt i bolaget och han är inte medlem i bolagets styrelse. Till saken hör att vi har erbjudit Expressen att faktagranska det som står i artikeln innan den publiceras men Expressen valde att inte låta oss göra det, vilket förklarar varför det blivit fel.

Caremore söker kompetenta enhetschefer

Caremore Migration och Caremore Vård och Behandling söker nu enhetschefer samt biträdande enhetschefer till såväl befintliga som planerade verksamheter

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu flera drivna ledare som är flexibla och lösningsfokuserade, engagerad i sina medarbetare och som stimuleras av att utveckla verksamheten tillsammans kollegor och ledning. Vi söker dig som har arbetsledarerfarenhet, kunskap om och erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Du får gärna ha språk- och kulturkompetens och skall ha arbetat med arbetsledande uppdrag tidigare. Som ledare har ni arbetsgivar-, budget och verksamhetsansvar och står på tillstånd i enlighet med IVOs riktlinjer. Ni ingår i Caremores ledningsgrupp och arbetar med att driva och utveckla metodarbetet, samt sköta kontakter med externa aktörer så som socialtjänst, BUP, skola m. fl. Ni ingår även i Caremores jourgrupp där ni har övergripande ansvar för verksamheterna under jourtid. Ni är Caremores ansikte utåt och representerar oss på ett gott sätt i alla forum.
Kvalifikationer
Du tycker om att arbeta både strategiskt och hands-on, triggas av målinriktat arbete och har ett gediget engagemang för vår målgrupp. Du har ett entreprenöriellt arbetssätt och har förmågan att få dina medarbetare med dig. Som ledare är du flexibel och lösningsfokuserad, engagerad i dina medarbetare och stimuleras av att utveckla verksamheten. Som person är du trygg i dig själv och kan förmedla detta till dina medarbetare. Du är strukturerad och ansvarstagande samt har lätt att improvisera och vara flexibel. Du ser möjligheter och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Vi tror också att arbetet går lättare med lite självdistans och humor.

Vi söker dig som har en relevant beteendevetenskaplig högskoleexamen som godkänns av IVO samt några års erfarenhet som arbetsledare inom socialt arbete. Du skall ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift samt ha en god självkännedom. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. B-körkort samt godkänd vandelskontroll från Polisens misstanke- och belastningsregister erfordras.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.

Antal tjänster: Ett flertal

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Dagtid med viss jourtjänstgöring

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Senast 2016-03-01

Kontakt

Du är välkommen att maila din ansökan med personligt brev och meritförteckning till Verksamhetsansvarig Elisabeth Åberg på elisabeth.aberg@caremore.se
OBS! Vi kan inte ta emot några förfrågningar per telefon!

Svar på frågor rörande artikel om tillstånd kopplat till boende för ensamkommande flyktingbarn i dagens GT/Expressen

Vi välkomnar alltid medias granskning och allmänhetens intresse för oss och för branschen. Vi är måna om att svara på samtliga frågor. Till saken hör att detta ämne har varit upp i media tidigare och även då svarade vi på medias frågor, vilket bland annat framgår av följande inslag i SVT Västnytt den 22 januari 2015: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/rundgang-i-mottagandet-av-ensamkommande-barn. Av samma orsak lägger vi ut svar på nedanstående frågor på vår hemsida. Om du har andra frågor är du välkommen med dem, så svarar vi så fort vi kan.

Vad tycker ni om granskningen?

Som alltid välkomnar vi medias intresse för oss och för branschen. Samma sak gäller för frågor från allmänheten. Detta är något vi är mycket måna om.

Vi är även angelägna om att våra medarbetare ska känna trygghet när de uttalar sig i media i egenskap av privatpersoner, då även detta är viktigt ur ett öppenhetsperspektiv.

Har ni svarat på medias frågor?

Ja, vi har varit helt öppna. Caremore Migrations VD blev intervjuad av SVT Västnytt redan i januari i detta ärende. Du finner svaren i denna intervju, som sändes den 22 januari: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/rundgang-i-mottagandet-av-ensamkommande-barn

Caremore Migration har däremot inte fått några frågor av GT/Expressen inför dagens artikel. De har istället ställts till bolagets ägare.

GT/Expressens reporter har däremot intervjuat Caremore Migrations VD vid ett flertal tillfällen i samband med förra veckans artikel om boende för ungdomar med stöd och tillsyn (se våra svar i denna fråga här: http://caremore.se/svar-pa-fragor-rorande-gtexpressens-granskning-av-traningsboende-med-stod-och-tillsyn-som-upphandlats-av-molndals-kommun).

Vad är orsaken till IVO:s (Institutionen för vård och omsorg) polisanmälan?

De anger att det beror på att boendet inte var godkänt. I följande inslag i SVT Västnytt från den 22 januari berörs frågan av IVO:s representant: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/rundgang-i-mottagandet-av-ensamkommande-barn

Vi respekterar IVO:s agerande fullt ut. Samtidigt gjorde vi en annan tolkning. Vi ser fram emot ett beslut i frågan.

Men hur ser er bedömning av frågan ut?

Vi gjorde en bedömning av att boendet var godkänt. Den byggde på Socialstyrelsens skrivning inom området. Att IVO gör en annan bedömning är något som vi respekterar.

Det viktiga för oss var dock att hjälpa Mölndals kommun och de ensamkommande flyktingbarnen i en akut situation. Boendet hade varit fullbelagt ändå.

Vi ska även komma ihåg att i IVO:s polisanmälan framgår det att IVO anser att verksamheten i det aktuella boendet är sund.

Varför har ni tagit emot barn i ett boende som inte varit godkänt för ensamkommande flyktingbarn av IVO?

Därför att det var en akut situation, med många ensamkommande flyktingbarn som behövde någonstans att bo. Mölndals kommun vädjade till oss att hjälpa till och vi valde att göra det. Det handlade om att visa ansvarskänsla.

Mölndals kommun hade redan tidigare, under hösten 2014, pekat på den akuta situationen med platsbrist (se inslag i SVT Västnytt från den 2 september 2014: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/kommuner-struntar-i-flyktingbarn)

Vad menar ni med att situationen var akut?

Det är inte enbart vi som säger det – det är ett faktum som tagits upp i flera sammanhang och av kommunerna själva. Nästan 7 000 ensamma barn kom till Sverige under 2014. Det är kommunernas ansvar att ta emot dem och se till så att de kommer till bra boenden. Det stora antalet ensamkommande barn har orsakat stor platsbrist på godkända boenden i Mölndal.

Mölndals kommun hade redan tidigare, under hösten 2014, pekat på den akuta situationen i kommunen (se inslag i SVT Västnytt från den 2 september 2014: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/kommuner-struntar-i-flyktingbarn)

Men kunde ni inte ha tackat nej till Mölndals kommuns önskan?

Det kunde vi ha gjort men det var inte aktuellt. Vi valde att hjälpa kommunen och de ensamkommande barnen, som behövde någonstans att bo, i ett akut läge. Allt annat kändes ansvarslöst.

(Se gärna följande inslag för att få bakgrunden: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/rundgang-i-mottagandet-av-ensamkommande-barn)

Dessutom gjorde vi en bedömning som byggde på Socialstyrelsens skrivning i ärendet, som vi ansåg talade för att vi gjort rätt. Att IVO gör en annan bedömning är något som vi respekterar.

Vi ska även komma ihåg att i IVO:s polisanmälan framgår det att IVO anser att verksamheten i det aktuella boendet är sund.

Men varför kunde ni inte ha ansökt om godkännande från IVO innan ni tog emot ensamkommande flyktingbarn?

Syftet med det aktuella boendet var inte att hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Det skulle användas till ungdomar över 18 år. Därför hade vi av naturliga orsaker inte ansökt om godkännande. När Mölndals kommun vädjade om temporär hjälp i ett akut läge valde vi att hjälpa till. Det är ett beslut vi står för.

Vi ska även komma ihåg att i IVO:s polisanmälan framgår det att IVO anser att verksamheten i det aktuella boendet är sund.

Men ert boende var ju trots allt inte godkänt av IVO, är detta verkligen okej?

Att få ett boende godkänt tar lång tid som en följd av långa handläggningstider. Att invänta det hade inte hjälpt de ensamkommande barn som behövde akut hjälp där och då. Ingen kunde säga vart de skulle ta vägen under tiden. Därför valde vi att hjälpa till.

Mölndals kommun hade redan tidigare, under hösten 2014, pekat på den akuta situationen i kommunen (se inslag i SVT Västnytt från den 2 september 2014: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/kommuner-struntar-i-flyktingbarn)

Har ni ansökt om tillstånd nu då?

Ja. Problemet är att IVO:s handläggningstider är långa, det tar flera månader i nuvarande situation. Samtidigt fortsätter den akuta platsbristen som drabbar de ensamkommande flyktingbarnen.

Ökade era intäkter tack vare dessa barn?

Nej, detta boende hade varit fullt ändå då det råder platsbrist. Det här handlade om att hjälpa till akut.

Är ersättningsnivåerna högre för dessa ensamkommande barn?

Nej, det är samma ersättningsnivå. Att vi valde att hjälpa kommunen och de ensamkommande barnen i ett akut läge hade enbart att göra med ansvarskänsla. Platserna hade använts ändå då det råder stor platsbrist.

Hur många ensamkommande flyktingbarn rörde det sig om?

Vi hjälpte totalt 9 ensamkommande flyktingbarn i en akut situation.

Finns några av dem kvar i ert boende nu?

Nej. Vi valde att respektera IVOs bedömning trots att den inte var juridiskt prövad och bad kommunen flytta barnen till andra boenden.

Vad visar kvalitetskontrollerna som görs hos er för denna typ av boende?

Vår verksamhet granskas regelbundet av IVO. Dessutom genomför kommunen miljötillsyn. Granskningen sker både i annonserad och oannonserad form. De granskningar som gjorts hittills har visat goda resultat.

Vi ska även komma ihåg att i IVO:s polisanmälan framgår det att IVO anser att verksamheten i det aktuella boendet är sund.

Svar på frågor rörande GT/Expressens granskning av träningsboende med stöd och tillsyn som upphandlats av Mölndals kommun

Vi välkomnar alltid medias granskning och allmänhetens intresse för oss och för branschen. Vi har varit öppna och tillmötesgående gentemot GT/Expressens reporter vid samtliga intervjutillfällen. Av samma orsak lägger vi ut svar på nedanstående frågor på vår hemsida. Om du har andra frågor är du välkommen med dem, så svarar vi så fort vi kan.

Vad tycker ni om granskningen?

Vi välkomnar alltid medias intresse för oss och för branschen. Samma sak gäller för frågor från allmänheten. Detta är något vi är mycket måna om.

Vi är även måna om att våra medarbetare ska känna trygghet när de uttalar sig i media i egenskap av privatpersoner om de vill, då även detta är viktigt ur ett öppenhetsperspektiv.

Har ni svarat på medias frågor?

Ja, vi har varit helt öppna gentemot GT/Expressens reporter. Han har intervjuat Caremore Migrations VD vid ett flertal tillfällen per telefon och han har varit hos oss. Detta har vi välkomnat. Vi har varit måna om att han skulle få svar och tillgång till all fakta han efterfrågade. Samtidigt har vi varit angelägna om att skydda våra ungdomars identitet och värna om deras integritet, vilket vi uppskattar att GT/Expressen också tagit hänsyn till.

Varför hamnade inte intervjuerna med Caremore Migrations VD i tidningen?

Det är en fråga för GT/Expressen.

Det talas om lägenheter i artiklarna, vad är det får tjänst ni erbjuder egentligen?

Det handlar inte om att vi hyr ut lägenheter utan vi erbjuder en tjänst i en hel boendekedja. Vad vi erbjuder är träningsboende med stöd och tillsyn till ungdomar som flytt från allt. Dessa träningsboenden är en del i den boendekedja som vi erbjuder och som syftar till att ungdomarna ska integreras på ett bra sätt i samhället.

De får tillgång en lägenhet med möbler och hushållsartiklar samt ersättning för mat. Baserat på individuella behov får ungdomarna dessutom telefonkort, dator, tv, busskort på Västtrafik och andra resor samt bidrag till individuella fritidsaktiviteter, som exempelvis träningskort. De får exempelvis även receptbelagd medicin, hygienartiklar och sjukvård vid behov.

Dessutom ingår stöd och tillsyn av kompetent personal dygnet runt och med syfte att hjälpa ungdomarna ut i samhället. Det kräver kompetenser i form av socionomer, psykologer, läkare och behandlingsassistenter, vilket medför kostnader för löner, sociala avgifter och vidareutbildning samt handledning. Utöver medarbetarnas engagemang och kompetens erbjuds ungdomarna gemensamma fritidsaktiviteter i deras tidigare boende.

Vi har fantastiska medarbetare som möter ungdomar i kris. Våra medarbetare pratar flera språk och har bred kunskap om andra kulturer, ett flertal av dem har själv kommit som nyanlända till Sverige och vet vad det innebär. Vi har bemanning dygnet runt i våra boenden och ständigt personal i beredskap och jour, om det behövs. Vi tycker att det här arbetet är viktigt. Vår huvuduppgift är att genom kompetenta medarbetare, bemöta ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar med respekt och ödmjukhet, vägleda dem in i samhället, för att därefter lotsa dem till ett självständigt liv i Sverige. Vi vill bygga en bra standard för dessa barn och ungdomar som flytt från sitt hemland. De har lämnat allt bakom sig med hopp om en framtid i trygghet och demokrati. Vi vill att de ska lyckas.

Till saken hör också att vi inte äger de lägenheter som omfattas av GT/Expressens granskning. De hyrs ut av privata fastighetsägare på den öppna hyresmarknaden, i vanliga bostadsområden, för att våra ungdomar ska kunna integreras i samhället.

Enligt GT/Expressen är kostnaden 68 850 kr per månad, stämmer det?

Deras exempel är hämtat ur en upphandling som gjordes av Mölndals kommun för två år sedan. I samband med den inkom Caremores dåvarande ledning med ett anbud. Här angavs avgiften för träningsboende med stöd och tillsyn till 2 295 kr per dygn, vilket medför 68 850 kr per månad. Alla våra anbud är offentliga, vilket gör att alla som vill kan läsa dem.

Har ni förståelse för att folk kan tycka att det rör sig om mycket pengar?

Ja, vi har full förståelse för det. Det är även viktigt att komma ihåg att våra avgiftsnivåer har sjunkit, vilket framgår av nyare anbud. Den upphandling som GT/Expressen granskar genomfördes för två år sedan, under andra förutsättningar med en annan koncernchef.

Hur mycket tjänar Caremore på dessa träningsboenden med stöd och tillsyn?

I de boenden som regleras i avtalet med Mölndals kommun har vi en lönsamhet, före skatt och kostnader för lån, på 21 procent. För närvarande har vi 5 ungdomar som får denna typ av insatser. Det överskott som uppstår återinvesteras i huvudsak i verksamheten.

Det är även viktigt att komma ihåg att våra avgiftsnivåer har sjunkit, vilket framgår av de nyare anbud vi lämnat in.

Vad innebär att investera i verksamheten för er?

Först och främst handlar det om att vidareutveckla den verksamhet vi har i form av vidareutbildning av medarbetare, rekrytering av medarbetare till nya specialisttjänster och utveckling av nya behandlingsmetoder.

Dessutom startar vi nya enheter där det finns behov, vilket medför stora investeringar och kostnader för uppstart.

Vilka ungdomar är det som får träningsboende med stöd och tillsyn?

Det är flyktingungdomar som har lämnat allt bakom sig med hopp om en framtid i trygghet och demokrati. Vi erbjuder dem boendekedja från HVB till träningsboende med stöd och tillsyn för integration i samhället.

Hur många ungdomar rör det sig om?

I början av maj, när detta skrivs, har vi totalt 5 ungdomar i träningsboende med stöd och tillsyn.

Hur många medarbetare har ni per ungdom?

I en verksamhet finns det personal som jobbar direkt med ungdomarna, personal som arbetar med kringliggande verksamhetsstöd och personal som arbetar med administration för att verksamheten skall kunna fungera.

För dessa 5 ungdomar finns det krav på tillsyn av en och samma behandlingspedagog under 9 timmar i deras träningslägenhet per vecka. Det innebär att 1 heltidstjänst omfattas av tillsyn.

Därutöver har ungdomarna kontakt med sitt tidigare boende där de alltid är välkomna och har tillgång till all kompetens i form av behandlingsassistenter med specialistutbildning och socionomer. Detta gäller när som helst på dygnet och i den omfattning som ungdomen behöver – här finns ingen bortre gräns.

Dessutom har vi personal som stöttar med ledning, kvalitet- och verksamhetsutveckling och administrativa frågor.

Betalar ni ut höga löner till era medarbetare?

Vi erbjuder en lönenivå som är i nivå med övriga branschen, utifrån den information vi har om lönenivåer för motsvarande kompetens och erfarenhet. Vi lägger även stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare när det gäller arbetsmiljö, en organisationskultur och kompetensutveckling.

Tar ni lika mycket betalt framöver?

Nej. Våra avgiftsnivåer har sjunkit löpande de senaste två åren, vilket framgår av de anbud vi lämnat in. Vår bedömning är att ersättningsnivåerna är lägre idag och kommer att bli lägre i framtiden, vilket vi förbereder oss för.

Ny hemsida!

Caremore-symbol_webNy mobilanpassad hemsida framtagen av Insign Webbyrå AB. Hoppas ni gillar den!

Arkiv