Vård och behandlingsenheter

Caremore Skogsbrynet HVB & resursskola

I Marks kommun ligger Caremore Skogsbrynet HVB och resursskola som i en hemlik och ombonad miljö bedriver HVB-verksamhet för ungdomar i åldrarna 13-18 år sedan 1994.

Skogsbrynets skola är en fristående grundskola för årskurs 7-9 med tillstånd från Skolinspektionen att bedriva undervisning och följer därmed skollag och läroplan. Skolverksamheten bedrivs i ljusa och luftiga lokaler ca 200 m boendet. Verksamheten riktar sig till pojkar och flickor i åldrarna 13-18 år med psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer eller psykiatriska svårigheter som vårdas enligt SoL eller LVU

Enhetschef: Sara Hart, 0705-34 00 57, sara.hart@caremore.se
Antal platser: 8 HVB-platser för flickor och pojkar 13-18 år, 4 platser för utsluss samt 8 platser i skolan.

Läs mer här – klicka här!

Caremore Torpa

I två vackra skolbyggnader från 1892 som byggdes om till ett boende på -70 talet finns det tre avdelningar som vardera rymmer 4 platser för pojkar 14-16 år, 4 platser för pojkar 16-20 år samt 6 platser för pojkar 13-17 år. Verksamheten riktar sig till pojkar med psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer eller psykiatriska svårigheter som vårdas enligt SoL eller LVU.

Enhetschef: Agneta Höglund, 0706-23 02 72, agneta.hoglund@caremore.se
Bitr. enhetschef: Frida Kiessling, 0720-50 51 43,  frida.kiessling@caremore.se
Antal platser: 4 platser för pojkar 14-16 år samt 4 platser för pojkar 16-20 år, grupperna vårdas åtskilda på varsitt våningsplan. På ”Lilla Torpa” finns 6 platser för pojkar 13-17 år.

Läs mer – klicka här!

Caremore Hulebäck

Caremore Hulebäck är en verksamhet med högre omhändertagandegrad som har 6 platser för pojkar i åldern 14-18 år med en omfattande beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet. Verksamheten tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Caremore Hulebäck är en lantligt belägen gård utanför Lidköping med ett lugnt och naturskönt läge.

Tf. enhetschef: Jan Thorvaldsson, 0728-53 88 69, jan.thorvaldsson@caremore.se
Antal platser: 6 platser för pojkar 14-18 år som vårdas enligt SoL och LVU.

Läs mer- klicka här!

Caremore Änggården

I ett vackert och nyrenoverat trähus i de äldre delarna av Änggården med närhet till Slottsskogen ligger Caremores enhet med plats för 6 pojkar med psykosocial problematik. I en trygg och hemlik miljö vårdas pojkarna med en miljöterapeutisk ansats.

Enhetschef: Maria Hultman Gonzalez, 0766-77 54 02, 031-361 69 20, maria.hultman.gonzalez@caremore.se
Antal platser: 6 platser för pojkar 14-18 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL och LVU.

Läs mer– klicka här!

Caremore Frejagatan

I trivsamma och hemlika lokaler mitt i centrala Mölndal bedriver Caremore denna flickenhet. Enheten har plats för sex flickor i åldrarna 14 t.o.m. 18 år som har problem med social interaktion i relationen till föräldrar och kamrater och har en bristfällig eller havererad skolgång. De kan ha beteendeproblematik, ett vagabonderande liv och ett destruktivt umgänge.

Enhetschef: Sofie Starander, 0766-77 35 38, sofie.starander@caremore.se
Placeringsförfrågningar: Blerim Taraku, 0769-48 62 48,  blerim.taraku@caremore.se
Antal platser: 6 platser för flickor 14-18 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL och LVU.

Läs mer– klicka här!

Caremore Ödsmåls Berg

I Stenungsunds kommun ligger vår enhet Caremore Ödsmåls Berg. Enheten ligger naturskönt i ett hus från tidigt 1900-tal. Insidan är nyrenoverad och pojkarna erbjuds ljusa, rymliga rum med mysiga gemensamhetsutrymmen.  Caremore Ödsmåls Bergs verksamhet har en högre omhändertagandegrad som har 7 platser för pojkar i åldern 14-18 år med en omfattande beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet. Verksamheten tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

Personalen som arbetar på enheten har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och erbjuder en trygg och stabil behandlingsmiljö. Personalen har vidareutbildning inom nätverksarbete, återfallsprevention, MI, RePulse mm. Personalen handleds av legitimerad handledare.

Adress: Caremore Ödsmåls Berg, Hemmet Berg 430, 444 95 Ödsmål
Enhetschef: Marie Björkman, marie.bjorkman@caremore.se, tel: 0703-18 02 88
Biträdande enhetschef
 : Burim Taraku, burim.taraku@caremore.se, tel: 0720-50 53 80
Placeringsförfrågningar: Blerim Taraku, 0769-48 62 48,  blerim.taraku@caremore.se
Antal platser: 7 platser för pojkar 14-18 år som vårdas enligt SoL och LVU.

Läs mer – klicka här!

Caremore Varla

Caremore Varla är en enhet som vänder sig till pojkar 14-18 år år med traumabaserad och / eller psykosocial  problematik som vårdas enligt SoL samt LVU och har 7 platser.

Verksamheten bedrivs i en hemlik villa i utkanten av Kungsbacka med skolor, idrottsanläggning och simhall inom promenadavstånd. Utanför huset finns en fin, lummig trädgård där verksamheten på vår och sommar kan njuta av grillkvällar och andra utomhusaktiviteter.

Adress: Bengtsgårdsgatan 20, 434 36 Kungsbacka
F
öreståndare: Agneta Höglund, agneta.hoglund@caremore.se tel: 0706-23 02 72
Tf. samordnare: Mats Lundberg, mats.lundberg@caremore.se tel. 0761-42 33 81
Antal platser: 7 platser för pojkar 14-18 år som vårdas enligt SoL och LVU.

Läs mer– klicka här!

Stödboende Caremore Eriksberg

Enhetschef: David Legget, mobil: 0725-60 70 45, e-post: david.legget@caremore.se

Antal platser: 12 för pojkar och flickor 16-20 år

Caremore stödboende, öppenvård och träningsboende

Caremore erbjuder stödboende, förstärkt träningsboende och vänder sig till ungdomar i åldern 16-20 år. Vi arbetar även med ungdomar som vill bryta från tidigare missbruk eller begynnande kriminalitet. Caremores lägenheter är ettor och finns i en fastighet på Eriksberg i Göteborg. De är fullt möblerade och utrustade. Den unge lever på försörjningsstödsnormen.

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån uppdrag/vårdplan från socialtjänsten och utgår utifrån den verklighet och vardag som ungdomen lever i. Behandlingsassistenter och boendepersonal arbetar genom att individuellt anpassa olika insatser utifrån ungdomens behov. De planerade träffar man genomför omfattar tio timmar i veckan fördelat på ca tre tillfällen. Vid behov finns personal tillgänglig dygnet runt. Varje ungdom görs aktivt delaktig i sin egen planering där man gemensamt upprättar en genomförandeplan. I arbetet involveras nätverket runtomkring och i takt med ungdomens framsteg får hon/han mer ansvar och träning i att sköta sin livsföring. Varje individ skall ha en fungerande sysselsättning såsom skola, praktik eller arbete. Vi arbetar med att skaffa strategier eller förstärka strategier som skall hantera det som individen möter i vardagen. Vi arbetar också med att skaffa organiserad fritidssysselsättning och en fungerande fritid.

Så här kan en placering se ut

Genomförandeplanen görs i samarbete med ungdomen och målen sätts utifrån vad han/hon önskar och kan motiveras till. Utlåtanden som skrivs om ungdomen gås igenom och här får han/hon bidra med kompletterande eller avvikande åsikter. Ungdomen deltar på behandlingsmöten och målsättningen är att han/hon är den som talar mest på dessa möten. Familjen görs delaktig i det som är möjligt och i den utsträckning som fungerar för de respektive familjemedlemmarna.

Genomförandeplanen utgår ifrån BBIC
-arbete med hälsa genom att ta hand om sin kropp, sköta sin hygien och sin dygnsrytm samt att hålla sig nykter och vara drogfri.
-arbete med omvårdnad av hem enligt ADL
-arbete med sysselsättning – skola, praktik eller arbetssökande ingår i behandlingen. Behandlingsassistenten stöttar ungdomen i att komma till sysselsättningen, att stanna kvar där samt att genomföra och avsluta. Det kan handla om praktiska saker som att väcka, erbjuda läxhjälp, hitta praktikplats och ha kontakt med lärare, praktikhandledare, syo och rektor.

Behandlingsassistenten arbetar genom hela processen med den unges identitet, självkänsla och självbild. Man arbetar med socialt uppträdande, gör begripligt hur den unges beteende påverkar omgivningen och vilka konsekvenser det får för en själv. Vidare arbetar man med den unges förmåga att klara sig själv i allt levnadspraktiska och självförtroenderelaterade situationer.
Mycket tid ägnas åt ungdomens nätverk där man aktivt arbetar med att hitta långsiktiga förhållningssätt till olika typer av relationer, både de bra och de dåliga. Stort fokus läggs på det sociala uppträdandet och vägledning inom samhällets olika instanser.