Caremore Hulebäck

Caremore Hulebäck är en nystartad verksamhet som har 6 platser för pojkar i åldern 14-18 år med en omfattande beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet. Verksamheten tar emot placeringar enligt SoL och LVU och har 6 platser. Caremore Hulebäck är en lantligt belägen gård utanför Lidköping med ett lugnt och naturskönt läge.

Caremore Hulebäck har en högre omhändertagandegrad och förstärkt bemanning. Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom såväl SiS som psykiatrin och HVB-verksamhet. Personalen har utbildning inom beteendevetenskap, socialpedagogik, ART, RePulse, MI, Miljöterapi och Familjeterapi.

Adress:
Hulebäcks gård, 531 94 Järpås

Ramavtal

Läs mer om våra ramavtal här