Caremore Frejagatan, Mölndal

I en villa, nära Mölndals Centrum ligger vårt HVB-boende för flickor med psykosocial problematik, 14-18 år placerade enligt SoL och LVU.  Alla flickor har eget rum och delar på kök och gemensamhetsytor.
Enheten arbetar med en miljöterapeutisk ansats med ett aktivt förändringsarbete i vardagen genom motiverande samtal MI, RePulse och rollmodellering. Flickorna har en kontaktperson i personalgruppen och tillsammans med denne arbetar ungdomen med aktuella mål utifrån ungdomens genomförandeplan.
Aktiviteter utförs både individuellt och i grupp med syfte att skapa nya erfarenheter, samt givetvis ha en rolig stund tillsammans – och skapa gemensamma minnen.
Föreståndare: Sofie Starander, sofie.starander@caremore.se, Mobil: 0766-77 35 38
Boendet: caremorefrejagatan@caremore.se, 031-361 69 24.
Antal platser: 6st platser för flickor,14-18 år, SoL och LVU

Ramavtal

Läs mer om våra ramavtal här