Caremore Torpa

Enhetschef: Agneta Höglund, mobil: 0706-23 02 72
Biträdande enhetschef: Frida Kiessling, mobil: 0720-50 51 43
E-postagneta.hoglund@caremore.se, frida.kiessling@caremore.se
Adress: Torpa skolväg 6/11, 439 74 Fjärås
Telefon: 0300-54 40 20 Fax: 0300-54 40 31
Antal platser: 14 platser för pojkar 13-17år  samt 16-20 år fördelade på 3 avdelningar. Pojkarna vårdas enligt SoL och LVU

 I natursköna Fjärås med närheten till havet finns Caremore Torpa – vårt HVB-hem för pojkar. I två vackra skolbyggnader från 1892 som byggdes om till ett boende på -70 talet finns det tre avdelningar som vardera rymmer 4/6 platser för pojkar 13-15 år, 13-17 år samt 16-20 år. Med 600 kvm bostadsyta finns det rejält tilltagna ytor både för boende och andra aktiviteter. Det finns även stora tomtytor för uteaktiviteter och en busshållsplats strax utanför fastigheten.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till pojkar i åldrarna 13-20 år med neuropsykiatriska, psykosociala samt psykiatriska svårigheter som vårdas enligt SoL samt LVU.

Verksamhetens innehåll och mål

Verksamheten syftar till göra tillvaron förutsägbar och trygg för den unge för att därigenom förändra den unges negativa beteenden och till att lära dem nya, socialt acceptabla och funktionella strategier att hantera sina svårigheter på.

Basen för arbetet är tydliggörande pedagogik som skapar förutsägbarhet och minskar risken för frustration i vardagen. Pojkarna får mycket stöd i sin ADL-träning samt social färdighetsträning. Den unge har under hela tiden ett individuellt schema som utgår ifrån hans specifika behov och förmågor. All behandlingsplanering görs i nära samarbete med placerande socialtjänst, vårdnadshavare samt ev. andra aktörer så som BUP, LSS mm.

Målet är att den unge skall få tillräckliga färdigheter för att med stöd av personalen kunna ta ansvar för sin allmänna dagliga livsföring såsom skolgång, ledigheter med resor till och från verksamheten, ekonomi, städning, matlagning, inköp osv. När individen över tid klarar detta planeras för successiv utslussning ur verksamheten.

Skola/sysselsättning

Skola erbjuds antingen via Kungsbackas kommunala skolor eller adekvata friskolealternativ.

Kompetens

I personalgruppen finns socialpedagog, socionom, behandlingsassistenter mm. Personalen är utbildade inom autism, Asperger, Miljöterapi och KBT.

Enhetschefen samt biträdande enhetschefen är utbildade på autismprogrammet i Växjö. Torpa är bemannat dygnet runt

Specialistkompetens

Vi har ett nära samarbete med leg. Läkare med neuropsykiatrisk och rättspsykiatrisk specialistkompetens, leg. Psykolog och leg. Sjuksköterska.

Utsluss

Möjlighet finns för utsluss eller eftervårdsuppdrag.

Ramavtal

Läs mer om våra ramavtal här