Caremore Hulebäck en trygg plats för barn från 11 år

Engagemang-trygghet-utveckling

Verksamhet för flickor och pojkar i åldern 11-18 år med en omfattande beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet. Verksamheten tar emot placeringar enligt SoL och LVU och har 6 platser. Åldersspannet mellan den äldsta och den yngsta samtidigt placerade är aldrig större än 5 år.

Grunden för verksamhetens innehåll är en miljöterapeutisk ansats med en tydlig vardagsstruktur. Personalen kommer att arbeta strukturerat och med individuellt schema för varje placerat barn eller ungdom.  Varje ungdom får utifrån sina unika förutsättningar och behov, en individuell planering som har ett salutogent tankesätt. Målet är att minimera skadeverkningarna av deras beteenden och maximera vinsterna av deras styrkor och prosociala intressen.

Vid placeringsförfrågningar kontakta föreståndare Mattias Liljebjer på 0720-50 33 30

SÖKER DU EXTRAJOBB ELLER SOMMARJOBB SOM BEHANDLARE?

Caremore driver sju HVB-hem, ett stödboende samt en resursskola för barn och unga 11-21 år från Fjärås i söder till Lidköping i norr. Inför våren och sommaren söker vi nu nya timvikarierande behandlare som kan komplettera våra kompetenta arbetsgrupper i våra verksamheter.

Att arbeta som behandlare hos oss kan vara ett bra sätt för dig som student att introduceras i din nya yrkesroll samt få en chans att omsätta dina nya teoretiska kunskaper i verkligheten.

Du skall ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift samt ha en god självkännedom. Som person är du trygg i dig själv och kan förmedla detta till din omgivning. Det krävs att du har stort tålamod och orkar stå kvar även när våra ungdomar testar gränser.

Du är strukturerad och ansvarstagande samt har lätt att improvisera och vara flexibel. Vi ser även att du har lätt att samarbeta med andra och att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi tror också att arbetet går lättare med lite självdistans och humor.

Vi ser helst att du har eller studerar relevant utbildning inom ex. behandlingspedagogik, socialpedagogik, beteendevetenskap etc. Stor vikt läggs också vid dina personliga egenskaper. B-körkort samt godkänd vandelskontroll från Polisens misstanke- och belastningsregister erfordras.

Läs mer om våra verksamheter och deras inriktningar på www.caremore.se

Låter detta intressant? Maila då oss på;

jobba@caremore.se

 

Märk gärna din ansökan med enhetens namn om du önskar någon särskild enhet. Intervjuer sker löpande.

 

 

Välkommen till frukostseminarium med professor Eva Billstedt – Gillbergcentrum Neuropsykiatriska funktionstillstånd essence

Professor Eva Billstedt är sedan drygt tjugo år kliniskt verksam inom
Barnneuropsykiatriska kliniken (BNK). Hon har också arbetat inom
barnhälsovård och ungdomsvård på institution. Hon disputerade
2007 med en avhandling om autism och användandet av DISCO i
studier av autism. Forskningsområden är neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, såväl i kliniska (Aspergers syndrom/autism)
som icke-kliniska populationer (ynglingar dömda för våldsbrott), den
sistnämnda i samarbete med forskargruppen Rättspsykiatri,
Göteborgs universitet. Hon samarbetar också med forskargruppen
Neuropsykiatrisk Epidemiologi, Göteborgs universitet, med fokus på
personlighetsaspekter i befolkningsstudier. Eva har publicerat ett
50-tal fackgranskade vetenskapliga arbeten, framförallt inom
områdena autism. Hon handleder flera doktorander vid GNC.

Eva Billstedt är legitimerad psykolog och
professor i psykologi med inriktning mot barn och
ungdomspsykiatri. Eva har sedan början
av 90-talet arbetat med utredningar av barn
och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionstillstånd/ESSENCE. Hennes
forskningsområden rör autism och andra
utvecklingsrelaterade störningar i kliniska som
icke-kliniska grupper tex hos unga dömda för
våldsbrott.
Eva kommer att föreläsa om neuropsykiatriska
funktionstillstånd/ESSENCE, vad
som utmärker dem, hur de utvecklas från
barndom till vuxen ålder och strategier för
behandling och bemötande.
6 November
kl 08.30-12.00
Plats: Burgårdens
Konferenscenter
Skånegatan 20, Göteborg
Seminariet är kostnadsfritt!
Anmäl Dig senast den 25/10 till:
seminarium@caremore.se