Detta händer på Caremore mars-april 2021

Våren närmar sig med stormsteg och nästa vecka är det redan påsk. Vi på CAREMORE vill gärna berätta lite om vad som händer i våra verksamheter. Det är många spännande saker på gång både inom Caremore och inom koncernen Team Olivia. Vi kommer hålla er uppdaterade löpande!

Caremore Hulebäck, vår enhet för flickor 11-18 år med omfattande vårdbehov, har fått en välkommen förstärkning i personalgruppen med Louise Karlsson som är utbildad behandlingspedagog med KBT-kompetens. Louise har också, under månaden, genomgått utbildning i PATRIARK v. 2 som ger henne kunskap om de strukturerade professionella riktlinjerna för bedömning och hantering av risk vid hedersrelaterat våld. Caremore kan således erbjuda PATRIARK bedömningar vid behov vid nya placeringar.

Caremore Torpa, vår enhet för pojkar 12-19 år med NPF-diagnoser/psykosocial/psykiatrisk problematik ser man fram emot våren, både ungdomar och personal och önskar att vaccinationerna snart kan innebära mer aktiviteter utanför boendet.

Nytt på Torpa är också att de kan ta emot extra resurskrävande ungdomar i hus 2 (max 4 ungdomar i grupp) I nuläget är denna gruppen full men hör gärna av er om ni har ärenden som ni vill diskutera. Nytt är också att Torpa förstärker behandlingsteamet med 3 behandlingsassistenter för att kvalitetssäkra behandlingen ytterligare – dessa kommer att vara speciellt inriktat på neuropsykiatri. Torpa har lång och väl dokumenterad erfarenhet av komplexa ärenden med flertalet diagnoser såsom autism, tvång, ätstörningar, ADHD, även t ex diabetes.

Under våren kommer vi att dra igång med en yttre och inre renovering av Caremore Frejagatan, vår flickenhet i centrala Mölndal. Just nu är vår verksamhetschef Sara Hart (Caremore Skogsbrynet) ansvarig för verksamheten då verksamhetschefen är sjukskriven. Till sin hjälp har Sara dagansvarig Emilie Johansson som är utbildad socionom med lång erfarenhet av behandlingsarbete.

Även Caremore Varla, vår enhet med traumakompetens för pojkar och flickor 14-20 år, kommer få ett ansiktslyft under våren där vi skapar förbättrade gemensamhetsytor.

En spännande verksamhetsnyhet, som gäller samtliga enheter är att vi arbetar med att sätta ihop ett Specialistteam som skall ha avdelade resurser för att arbeta på samtliga enheter. Med detta kommer vi att kunna bredda och skräddarsy våra behandlingsinsatser ännu mer. Mer information om detta följer inom kort.

Under våren har vi stärkt upp Skogsbrynets resursskola med Oscar Tobin, högskoleutbildad socialpedagog som nu ingår som en del i det pedagogiska teamet kring våra elever. Vi rekryterar också ytterligare en pedagog som skall ingå i teamet och planerar att ha denne person på plats till höstterminsstarten.

Christian Wagner, behandlingsassistent på Caremore Skogsbrynet, har genomgått fördjupningsutbildningen i RePulse och kommer framåt kunna bidra till ett fördjupat RePulse-arbete.

Vi har beslutat oss för att, framåt, endast ta emot pojkar på Caremore Hemmet Berg, vår enhet för särskilt vårdkrävande unga 14-20 år. Vi rekryterar också just nu fler kompetenta behandlare till enheten och erbjuder ÅP, HAP, KBT-samtal och MI som en del av utbudet för våra placerade unga.

Caremore Änggården och Caremore Eriksberg Stödboende har ett flertal lyckade placeringar som gått från behandling på HVB till eget boende på stödboendet. Härligt att se en så positiv utveckling och möjlighet för våra unga.

Som vanligt är ni alltid välkomna att ringa 031-361 69 11 om ni har frågor eller funderingar kring några placeringsbehov. Vi svarar alltid! Med detta vill vi önska er alla en riktigt

Caremore – En del av Team Olivia

Team Olivia koncernen växer genom förvärv av Caremore

Team Olivia koncernen förvärvade Caremore den 12 januari 2021. Vår ambition är att bygga Nordens mest personnära och högspecialiserade omsorgs- och vårdkoncern. Med detta förvärv bidrar vi till den ambitionen och stärker samtidigt affärsområde individ och familjs närvaro i västsverige.

Caremore är inriktat på vård och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykosocial eller psykiatrisk problematik. Caremore har sju HVB-enheter, en resursskola samt ett stödboende placerade från Fjärås i söder till Lidköping i norr. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

– Vi på Caremore vård och behandling har under drygt 9 år arbetat med att erbjuda en trygg plats för barn och unga i behov av stöd och behandling. Vår resa har varit fantastisk, utmanande och rolig. För att kunna fortsätta utveckla bolaget och ta verksamheten till nästa nivå har vi sökt efter en ny, stark och kompetent ägare, detta har vi nu hittat i Team Olivia. Vi är stolta och glada att få starta ett nytt kapitel som en del av Team Olivia och att få fortsätta den resa som vi påbörjade på Caremore Torpa i Fjärås 2011, säger Marie Björkman, vd Caremore.

– Vi är mycket glada att vi fått möjligheten att addera Caremores breda kompetensbas in i vår koncern. Vi ser flertalet direkt värdeskapande synergier mellan bolagen i koncernen och vi stärker vårt kunderbjudande inom individ och familj. Jag är glad och ser fram emot att se de positiva effekterna på hela vår affär framöver, säger Maria Andersson, affärsområdeschef individ och familj .

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Marie Björkman, vd Caremore, +46 70 318 02 88, marie.bjorkman@caremore.se

Maria Andersson, Team Olivia, Affärsområdeschef individ och familj, +46 76 633 66 69, maria.andersson@olivia.se

Läs mer på www.caremore.se och se vårt övriga utbud av tjänster på www.teamolivia.se

KORT OM TEAM OLIVIA

Team Olivia är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra cirka 13 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag.

Läs mer på www.teamoliviagroup.se