Att kunna arbeta systematiskt med frågor inom kvalitet och avvikelser är viktigt för oss på Caremore.  Därför inför vi nu ”Q-Led” tillsammans med Team Olivia. I detta system kan vi dokumentera och analysera de avvikelser som inträffar i våra verksamheter och som i sin tur kan leda till förbättringar och utveckling av vårt arbete. Vi strävar varje dag efter att blir ännu bättre på det vi gör och att våra ungdomar och medarbetare skall trivas hos oss i våra verksamheter, och att införa ”Q-Led” är ett sätt att ytterligare kvalitetssäkra det vi gör.