Detta händer på Caremore mars-april 2021

Våren närmar sig med stormsteg och nästa vecka är det redan påsk. Vi på CAREMORE vill gärna berätta lite om vad som händer i våra verksamheter. Det är många spännande saker på gång både inom Caremore och inom koncernen Team Olivia. Vi kommer hålla er uppdaterade löpande!

Caremore Hulebäck, vår enhet för flickor 11-18 år med omfattande vårdbehov, har fått en välkommen förstärkning i personalgruppen med Louise Karlsson som är utbildad behandlingspedagog med KBT-kompetens. Louise har också, under månaden, genomgått utbildning i PATRIARK v. 2 som ger henne kunskap om de strukturerade professionella riktlinjerna för bedömning och hantering av risk vid hedersrelaterat våld. Caremore kan således erbjuda PATRIARK bedömningar vid behov vid nya placeringar.

Caremore Torpa, vår enhet för pojkar 12-19 år med NPF-diagnoser/psykosocial/psykiatrisk problematik ser man fram emot våren, både ungdomar och personal och önskar att vaccinationerna snart kan innebära mer aktiviteter utanför boendet.

Nytt på Torpa är också att de kan ta emot extra resurskrävande ungdomar i hus 2 (max 4 ungdomar i grupp) I nuläget är denna gruppen full men hör gärna av er om ni har ärenden som ni vill diskutera. Nytt är också att Torpa förstärker behandlingsteamet med 3 behandlingsassistenter för att kvalitetssäkra behandlingen ytterligare – dessa kommer att vara speciellt inriktat på neuropsykiatri. Torpa har lång och väl dokumenterad erfarenhet av komplexa ärenden med flertalet diagnoser såsom autism, tvång, ätstörningar, ADHD, även t ex diabetes.

Under våren kommer vi att dra igång med en yttre och inre renovering av Caremore Frejagatan, vår flickenhet i centrala Mölndal. Just nu är vår verksamhetschef Sara Hart (Caremore Skogsbrynet) ansvarig för verksamheten då verksamhetschefen är sjukskriven. Till sin hjälp har Sara dagansvarig Emilie Johansson som är utbildad socionom med lång erfarenhet av behandlingsarbete.

Även Caremore Varla, vår enhet med traumakompetens för pojkar och flickor 14-20 år, kommer få ett ansiktslyft under våren där vi skapar förbättrade gemensamhetsytor.

En spännande verksamhetsnyhet, som gäller samtliga enheter är att vi arbetar med att sätta ihop ett Specialistteam som skall ha avdelade resurser för att arbeta på samtliga enheter. Med detta kommer vi att kunna bredda och skräddarsy våra behandlingsinsatser ännu mer. Mer information om detta följer inom kort.

Under våren har vi stärkt upp Skogsbrynets resursskola med Oscar Tobin, högskoleutbildad socialpedagog som nu ingår som en del i det pedagogiska teamet kring våra elever. Vi rekryterar också ytterligare en pedagog som skall ingå i teamet och planerar att ha denne person på plats till höstterminsstarten.

Christian Wagner, behandlingsassistent på Caremore Skogsbrynet, har genomgått fördjupningsutbildningen i RePulse och kommer framåt kunna bidra till ett fördjupat RePulse-arbete.

Vi har beslutat oss för att, framåt, endast ta emot pojkar på Caremore Hemmet Berg, vår enhet för särskilt vårdkrävande unga 14-20 år. Vi rekryterar också just nu fler kompetenta behandlare till enheten och erbjuder ÅP, HAP, KBT-samtal och MI som en del av utbudet för våra placerade unga.

Caremore Änggården och Caremore Eriksberg Stödboende har ett flertal lyckade placeringar som gått från behandling på HVB till eget boende på stödboendet. Härligt att se en så positiv utveckling och möjlighet för våra unga.

Som vanligt är ni alltid välkomna att ringa 031-361 69 11 om ni har frågor eller funderingar kring några placeringsbehov. Vi svarar alltid! Med detta vill vi önska er alla en riktigt