Professor Eva Billstedt är sedan drygt tjugo år kliniskt verksam inom
Barnneuropsykiatriska kliniken (BNK). Hon har också arbetat inom
barnhälsovård och ungdomsvård på institution. Hon disputerade
2007 med en avhandling om autism och användandet av DISCO i
studier av autism. Forskningsområden är neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, såväl i kliniska (Aspergers syndrom/autism)
som icke-kliniska populationer (ynglingar dömda för våldsbrott), den
sistnämnda i samarbete med forskargruppen Rättspsykiatri,
Göteborgs universitet. Hon samarbetar också med forskargruppen
Neuropsykiatrisk Epidemiologi, Göteborgs universitet, med fokus på
personlighetsaspekter i befolkningsstudier. Eva har publicerat ett
50-tal fackgranskade vetenskapliga arbeten, framförallt inom
områdena autism. Hon handleder flera doktorander vid GNC.

Eva Billstedt är legitimerad psykolog och
professor i psykologi med inriktning mot barn och
ungdomspsykiatri. Eva har sedan början
av 90-talet arbetat med utredningar av barn
och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionstillstånd/ESSENCE. Hennes
forskningsområden rör autism och andra
utvecklingsrelaterade störningar i kliniska som
icke-kliniska grupper tex hos unga dömda för
våldsbrott.
Eva kommer att föreläsa om neuropsykiatriska
funktionstillstånd/ESSENCE, vad
som utmärker dem, hur de utvecklas från
barndom till vuxen ålder och strategier för
behandling och bemötande.
6 November
kl 08.30-12.00
Plats: Burgårdens
Konferenscenter
Skånegatan 20, Göteborg
Seminariet är kostnadsfritt!
Anmäl Dig senast den 25/10 till:
seminarium@caremore.se