Om oss

Vår verksamhetsidé

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Verksamheten är inriktad på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial- eller psykiatrisk problematik.

Caremores Affärsidé

Caremore hjälper individer med behov av vård och behandling till ett självständigare liv i samhället.

Vår Vision

Caremore skall bli Sveriges ledande företag inom hem, vård och boende genom att erbjuda en heltäckande vårdkedja utifrån de behov som uppstår och genom att uppnå dem bästa behandlingsresultaten. Att bidra till ett samhälle med sunda och medvetna medborgare som i så hög grad som möjligt kan ta ansvar för sitt eget liv och förverkliga sig själva. Vi arbetar på ett engagerat sätt för att alla barn/ungdomar och våra medarbetare skall nå sin fulla potential.

Carermores ledstjärna och värderingar

Vi bryr oss mer! Vi gör det lilla extra! Vi ställer upp! Vi är engagerade! Vi gör alltid vårt bästa! Vi visar respekt och ödmjukhet! Resultat är det som räknas! Caremore har en tvärprofessionell, erfaren och kompetent personalgrupp som i samverkan med klienten kan skapa ett gott förändringsarbete. Ett viktigt inslag för att möjliggöra en god behandling är också att personalen får goda möjligheter till kompetensutveckling. Caremore satsar strategiskt på personalvård, frekvent handledning och vidareutbildning. Vårt förhållningssätt emot såväl klienter som anhöriga och uppdragsgivare genomsyras av respekt för individualitet, transparens och medbestämmande. Vår övertygelse är att detta arbetssätt genererar bästa tänkbara boende- och behandlingsklimat för samtliga berörda parter och bästa möjliga resultat.