Vi bryr oss mer!

Vård & behandlingsenheter

Caremore Skogsbrynet HVB & resursskola

I Marks kommun ligger Caremore Skogsbrynet HVB och resursskola som i en hemlik och ombonad miljö bedriver HVB-verksamhet för ungdomar i åldrarna 13-18 år sedan 1994.

Skogsbrynets skola är en fristående grundskola för årskurs 7-9 med tillstånd från Skolinspektionen att bedriva undervisning och följer därmed skollag och läroplan. Skolverksamheten bedrivs i ljusa och luftiga lokaler ca 200 m boendet. Verksamheten riktar sig till pojkar och flickor i åldrarna 13-18 år med psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer eller psykiatriska svårigheter som vårdas enligt SoL eller LVU

Verksamhetschef: Sara Hart, 0705-34 00 57, sara.hart@caremore.se

Platschef: Emma Falk Vikström,  0720-50 53 80, emma.falk.vikstrom@caremore.se   

Rektor Skogsbrynets Resursskola: Annica Gunnarsson, 0706-82 34 74, annica.gunnarsson@caremore.se

Antal platser: 8 HVB-platser för flickor och pojkar 13-18 år, 4 platser för utsluss samt 8 platser i skolan.

Caremore Torpa

I två vackra skolbyggnader från 1892 som byggdes om till ett boende på -70 talet finns det idag tre avdelningar med plats för pojkar 12 – 19 år. Verksamheten riktar sig till pojkar med psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer eller psykiatriska svårigheter som vårdas enligt SoL eller LVU.

Verksamhetschef: Agneta Höglund, 0706-23 02 72, agneta.hoglund@caremore.se
Platschef: Linda Gustafsson, 0720-50 51 43,  linda.gustafsson@caremore.se
Antal platser: 14 platser fördelade 3 avdelningar med 4+4 platser samt 6 platser för pojkar som vårdas enligt SoL och LVU.

Caremore Hulebäck

Caremore Hulebäck är en verksamhet med högre omhändertagandegrad som har 6 platser för flickor i åldern 11-18 år med en omfattande omsorgsbehov, beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet. Verksamheten tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Caremore Hulebäck är en lantligt belägen gård utanför Lidköping med ett lugnt och naturskönt läge. Åldersskillnaden mellan den äldsta och yngsta som vårdas samtidigt är max 5 år.  

Verksamhetschef: Mattias Liljebjer, 0720-50 33 30, mattias.liljebjer@caremore.se

Antal platser: 6 platser för flickor 11-18 år som vårdas enligt SoL och LVU.

Caremore Änggården

I ett vackert och nyrenoverat trähus i de äldre delarna av Änggården med närhet till Slottsskogen ligger Caremores enhet med plats för 6 pojkar med psykosocial problematik. I en trygg och hemlik miljö vårdas pojkarna med en miljöterapeutisk ansats.

Verksamhetschef: Maria Hultman Gonzalez, 0766-77 54 02, 031-361 69 20, maria.hultman.gonzalez@caremore.se
Antal platser: 6 platser för pojkar 14-20 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL och LVU.

Caremore Frejagatan

I trivsamma och hemlika lokaler mitt i centrala Mölndal bedriver Caremore denna flickenhet. Enheten har plats för sex flickor i åldrarna 13 t.o.m. 18 år som har problem med social interaktion i relationen till föräldrar och kamrater och har en bristfällig eller havererad skolgång. De kan ha beteendeproblematik, ett vagabonderande liv och ett destruktivt umgänge.

Tf. verksamhetschef: Sara Hart, 0705-34 00 57, sara.hart@caremore.se
Antal platser: 6 platser för flickor 13-18 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL och LVU. Samt en stödboendeplats i en lägenhet i Mölndal för en flicka som självständighetstränar med stöd av boendets personal. 

Caremore Hemmet Berg

I Stenungsunds kommun ligger vår enhet Caremore Hemmet Berg. Enheten ligger naturskönt i ett hus från tidigt 1900-tal. Insidan är nyrenoverad och pojkarna erbjuds ljusa, rymliga rum med mysiga gemensamhetsutrymmen.  Caremore Hemmet Bergs verksamhet har en högre omhändertagandegrad som har 7 platser för ungdomar i åldern 14-20 år med en omfattande beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet. Verksamheten tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

Personalen som arbetar på enheten har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och erbjuder en trygg och stabil behandlingsmiljö. Personalen har vidareutbildning inom nätverksarbete, återfallsprevention, MI, RePulse mm. Personalen handleds av legitimerad handledare.

Verksamhetschef: Sylvia Lundberg, 0720-50 23 36, sylvia.lundberg@caremore.se

Antal platser: 7 platser för ungdomar 14-20 år som vårdas enligt SoL och LVU.

Caremore Varla

 

Caremore Varla är en enhet som vänder sig till pojkar 14-20 år år med psykologisk skörhet, psykosocial  problematik, diagnoser inom NPF-spektrum eller trauma som vårdas enligt SoL samt LVU och har 7 platser. 

Verksamheten bedrivs i en hemlik villa i utkanten av Kungsbacka med skolor, idrottsanläggning och simhall inom promenadavstånd. Utanför huset finns en fin, lummig trädgård där verksamheten på vår och sommar kan njuta av grillkvällar och andra utomhusaktiviteter. 

Verksamhetschef: Agneta Höglund, agneta.hoglund@caremore.se  tel. 0706-23 02 72
Platschef: Christina Evenås, christina.evenas@caremore.se tel. 0728-538867
Antal platser: 7 platser för pojkar och flickor 14-20 år som vårdas enligt SoL och LVU.

 

Stödboende Caremore Eriksberg

I en egen hyresfastighet på centrala Hisingen i Göteborg erbjuder Caremore Eriksberg stödboende, förstärkt träningsboende för ungdomar i åldern 16-20 år. Vi arbetar även med ungdomar som vill bryta från tidigare missbruk eller begynnande kriminalitet. Lägenheterna är ettor och tvåor och finns i en fastighet på Eriksberg i Göteborg. De är fullt möblerade och utrustade. Den unge lever på försörjningsstödsnormen. Personal finns tillgänglig dygnet runt per telefon och på plats i huset utifrån ungdomarnas behov. 

Verksamhetschef: David Legget, mobil: 0725-60 70 45, e-post: david.legget@caremore.se

Antal platser: 15 för pojkar och flickor 16-20 år, varav 14 i fastigheten på Eriksberg och 1 i en fristående stuga i Kungsbacka kommun. 

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.