Vi bryr oss mer!

Vård & behandlingsenheter

Caremore Torpa

I två vackra skolbyggnader från 1892 som byggdes om till ett boende på -70 talet finns det idag tre avdelningar med plats för pojkar 12 – 19 år. Verksamheten riktar sig till pojkar med psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer eller psykiatriska svårigheter som vårdas enligt SoL eller LVU.

Verksamhetschef: Emir Salihovic, 076-677 54 02, emir.salihovic@caremore.se
Bitr Verksamhetsche: Eva Holm, 076-677 39 16, eva.holm@caremore.se
Antal platser: 14 platser fördelade 3 avdelningar med 4+4 platser samt 6 platser för pojkar som vårdas enligt SoL och LVU.

Caremore Änggården

Änggårdens verksamhet bedrivs i en hemlik villa i utkanten av centrala Göteborg med skolor, idrottsanläggning och simhall inom promenadavstånd. Utanför huset finns en fin, lummig trädgård där verksamheten på vår och sommar kan njuta av grillkvällar och andra utomhusaktiviteter. Verksamheten tar emot sig mot pojkar/unga män i åldern 14-20 år med psykosocial problematik.

Verksamhetschef: Heléne Nordbö, 0766-77 35 38, helene.nordbo@caremore.se
Samordnare: Emma Falk Vikström, 0720-505380 emma.falk.vikstrom@caremore.se
Antal platser: 6 platser för pojkar 14-20 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL och LVU.

Caremore Frejagatan

I en rymlig villa med uppväxt och lummig trädgård i centrala Mölndal ligger Frejagatan. Verksamheten tar emot flickor i åldrarna 13-18 år med psykosocial problematik eller ett socialt nedbrytande beteende. Här finns allt man kan önska sig med skolor, fritidsanläggningen Aktiviteten och Åby is- och simhall precis utanför dörren.

Verksamhetschef: Lisa Jakobsson, 0766-77 38 97, lisa.jakobsson@caremore.se
Samordnare: Sana Talbi, 0720-50 33 36, sana.talbi@caremore.se
Antal platser: 6 platser för flickor 13-18 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL och LVU.

Caremore Varla

Caremore Varla är en enhet som vänder sig till pojkar och flickor 14-20 år år med psykologisk skörhet, psykosocial  problematik, diagnoser inom NPF-spektrum eller trauma som vårdas enligt SoL samt LVU och har 7 platser. 

Verksamheten bedrivs i en hemlik villa i utkanten av Kungsbacka med skolor, idrottsanläggning och simhall inom promenadavstånd. Utanför huset finns en fin, lummig trädgård där verksamheten på vår och sommar kan njuta av grillkvällar och andra utomhusaktiviteter. 

Verksamhetschef: Heléne Nordbö, 0766-77 35 38, helene.nordbo@caremore.se
Samordnare: Christina Evenås, 0728-538867 christina.evenas@caremore.se 
Antal platser: 7 platser för pojkar och flickor 14-20 år som vårdas enligt SoL och LVU.

 

HVB Eriksberg

Välkommen till HVB Eriksberg, där vi erbjuder boende i en fastighet med 13 stycken lägenheter. Vår målsättning är en stödjande miljö som möjliggör personlig utveckling och välbefinnande för den unge. Fokus ligger på individuell behandling som anpassas efter varje ungdoms unika behov.

Caremore Hemmet berg

I Stenungsunds kommun ligger HVB Hemmet Berg. Boendet ligger naturskönt i ett rött trähus från tidigt 1900-tal. Verksamheten riktar sig mot barn och unga i åldrarna 14-20 år i behov av boende och behandling i hemlik miljö i ett lugnt och tryggt område.

Verksamhetschef: Lisa Jakobsson, 0766-77 38 97 , lisa.jakobsson@caremore.se
Antal platser7 platser för barn och unga i åldrarna 14-20 år

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.