Vi bryr oss mer!

Bred metodkompetens

Inom våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm.

Vi har en bred kultur och språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning och flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med. Vi arbetar med varierande problematik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykosociala- och sociala svårigheter. Ungdomarna kan dessutom ha psykiatriska problem och självskadebeteende.

Vår utgångspunkt är ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där KBT (Kognitiv beteendeteori) och MI (Motiverande samtal ingår). Vidare finns kompetens inom DBT (Dialektisk beteendeterapi), nätverksarbete, ÅP (Återfallsprevention) och specialutbildning inom autism. Vi anpassar allt arbete utefter varje individs enskilda behov och de uppdrag vi har. Föräldrastöd ges på olika sätt inom verksamheterna oavsett om ungdomen ska flytta hem eller inte.

Inom Caremore erbjuder vi:

  • utredning av externa experter
  • boende i småskalig miljö
  • matchning inför varje placering
  • studiebesök
  • rådgivning
  • kontinuitet och samsyn

Bra relationer och ett gott samarbete med ungdom, föräldrar och socialtjänst är grunden för vårt arbete. Vi lever efter våra värderingar: ”Vi bryr oss mer”.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.