Vi bryr oss mer!

Caremore Varla

Om enheten

Caremore Varla hittar ni i utkanten av Kungsbacka centrum. Huset ligger längst in på en återvändsgata i ett lugnt villaområde. Utanför huset finns en fin, lummig trädgård där verksamheten på vår och sommar kan njuta av grillkvällar och andra utomhusaktiviteter. Gym och skolor ligger inom gångavstånd och det är goda allmänna kommunikationer i området.

Verksamhetschef: Agneta Höglund, agneta.hoglund@caremore.se tel: 0706-23 02 72
Platschef: Christina Evenås, christina.evenas@caremore.se tel: 0728-53 88 67

Adress: Bengtsgårdsgatan 20, 434 36 Kungsbacka, tel: 0300-52 18 27

Antal platser: 7 platser för pojkar och flickor 14-20 år med trauma och/eller psykologisk skörhet som vårdas enligt SoL och LVU. 

Målgrupp

Caremore Varla är en enhet med 7 platser som vänder sig till pojkar och flickor 14-20 år år med psykologisk skörhet och / eller psykosocial  problematik som vårdas enligt SoL samt LVU.

Verksamhetens innehåll & mål

Målet är att den unge skall få tillräckliga färdigheter för att med stöd av personalen ta ansvar för allmän daglig livsföring såsom skolgång, praktik, ledigheter med resor till och från verksamheten, ekonomi, städning, matlagning, inköp osv. När individen över tid klarar detta planeras för successiv utslussning ur verksamheten.

All behandlingsplanering görs i nära samarbete med placerande socialtjänst, vårdnadshavare samt ev. andra aktörer så som BUP, skola mm.

Grunden för verksamhetens innehåll är tydliggörande pedagogik en miljöterapeutisk ansats med en tydlig vardagsstruktur. Personalen kommer att arbeta strukturerat och med individuell planering för varje placerad ungdom. Varje ungdom får utifrån sina unika förutsättningar och behov, en individuell planering som har ett salutogent tankesätt. Målet är att minimera riskerna med ungdomarnas beteenden och maximera vinsterna av deras styrkor och prosociala intressen. Personalen arbetar även med att lära dem nya, socialt acceptabla sätt att agera och hantera sina känslor. Skolpliktiga ungdomar kommer att erbjudas skolgång via upparbetade kommunala kontakter. De ungdomar som inte är skolpliktiga kommer att erbjudas skolgång alternativt praktikplats eller att följa personalen i de dagliga sysslorna som utförs i  och utanför boendet. Social färdighetsträning kommer att ske kontinuerligt i konkreta situationer och i takt som anpassas individuellt till varje ungdom. Genom detta  kommer ungdomarna att  successivt förbättra sin sociala kompetens. Personalen kommer att finnas med och träna den unge, så att olika situationer känns igen, innan ungdomen ska hanterar dem på egen hand.  De vuxna utgör trygga förebilder, som visar ungdomen att det finns andra  förhållningssätt än de som ungdomen tidigare använt och som ger tillträde till den offentliga arenan på ett positivt sätt.

Kompetens

Personalen har eftergymnasial utbildning så som KY-utbildning eller folkhögskoleutbildning, eller adekvat högskoleutbildning som exempelvis socionom, socialpedagog eller med inriktning mot beteendevetenskap, socialt arbete, psykologi eller pedagogik. 

All personal har vidareutbildning inom trauma och traumamedveten omsorg. 

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.