Vi bryr oss mer!

Caremore Frejagatan

Om enheten

Mitt i Solängens mysiga villakvarter i centrala Mölndal ligger Caremores flickenhet Frejagatan. I en rymlig villa med uppväxt och lummig trädgård har vi plats för 6 flickor i åldrarna 13-18 år. Här finns allt man kan önska sig med skolor, fritidsanläggningen Aktiviteten och Åby is- och simhall precis utanför dörren.

Verksamhetschef: Sofie Starander, sofie.starander@caremore.se, Mobil: 0766-77 35 38

Adress: Frejagatan 18 A, 431 44 Mölndal,  frejagatan@caremore.se eller 031-361 69 24.

Antal platser: 6 st platser för flickor,13-18 år, SoL och LVU samt tillgång till en lägenhet med stödboendetillstånd.

Verksamhetens innehåll & mål

Målet med verksamheten är att hjälpa den enskilde att utveckla sin sociala kompetens, utveckla varaktiga relationer, förändra destruktiva beteendemönster och hitta nya strategier för att fungera hemma och i samhället.

Verksamhetens arbetssätt vilar på en miljöterapeutiskt grund med tydlig vardagsstruktur.

Personalen är rollmodeller för de unga genom att i olika vardagssituationer vara trygga förebilder och visa andra förhållningssätt än de som de tidigare använt. Förutom social färdighetsträning kommer de enskilda att utveckla praktiska färdigheter för att kunna ta ansvar för sin livsföring, så som ekonomi, skolgång, hemmets skötsel, matlagning och inköp.

Behandlingsmetoder som verksamheten kommer att använda sig av är RePuls, MI, kognitiva, manualbaserade programverksamheter samt nätverkskartor, Katkit och KBT-baserade metoder.

Kvalificerad behandling kan vid behov ges genom extern expertis, t.ex. BUP eller konsultläkare som har psykolog- och/eller psykiatrikompetens.

Familjesamtal ska erbjudas i syfte att möjliggöra en fungerande familjesituation efter utskrivning.

Kompetens

Personalen har högskoleutbildning, KY-utbildning eller folkhögskoleutbildning inom beteendevetenskap, socialt arbete, psykologi eller pedagogik. Det finns även spetskompetens inom nätverksarbete, familjearbete, ART, RePulse och MI. Personalen handleds av leg. Psykolog.

Ramavtal

Läs mer om våra ramavtal här

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.