Vi bryr oss mer!

Kvalitetspolicy

”Caremore bedriver ett kvalitetsarbete som syftar till ständiga förbättringar av vår verksamhet. Först och främst för de ungdomar som vi är till för och som vårdas och bor på våra enheter – men också för deras anhöriga, våra uppdragsgivare men även våra medarbetare”

Målen med Caremores kvalitetsarbete

Att våra placerade ungdomar skall få en god och rättssäker vård Caremore erbjuder en heltäckande och kvalitativ vård- och behandlingskedja från utredning och behandling till eget boende och ett fungerande liv i samhället Att våra metoder ger goda resultat Att alla våra medarbetare involveras i vårt ständiga utvecklings- och förbättringsarbete Att våra placerade ungdomar och deras anhöriga samt våra uppdragsgivare får göra sina röster hörda och att deras åsikter leder till kvalitetsförbättringar

Dokumentation

För att säkerställa att vår sociala dokumentation görs i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer SOSFS 2006:5 har vi beslutat att Caremore använder Journal Digital.

Med journaldigital får du svar på tre grundläggande frågor:

1 Vad säger vi att vi gör? (Strukturmål)

2 Gör vi det vi säger att vi gör? (Processmål)

3 Gör våra insatser någon skillnad för klienten? (Effektmål)

Arbetsgivarorganisation

Caremore är medlem i Almega, Vårdföretagarna en arbetsgivarorganisation där branschområdet vård- och behandlingsverksamhet omfattar drygt 700 företag som bedriver verksamhet vid 1 200 arbetsplatser i form av vårdcentraler, närsjukvård, sjukhus och sjukhem. Här finns också företag som arbetar med behandling av missbrukare, HVB-hem och familjehem. Via Almega har vi kollektivavtal med SSR, Vision och Kommunal.

Kvalitetsindex via SSIL – Skandinavisk sjukvårdsinformation

– kvalitetsindex är ett ”kundnöjdhetsindex” – SSIL ger oss information om hur uppdragsgivaren, klient/anhörig ser på vår verksamhet – de intervjuar alla våra placeringar som önskar medverka – vi får en jämförelse mellan vår verksamhet och övriga intervjuade verksamheter.

Vilka är vi?

Caremore - Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur- & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.