Caremore Änggården

Enhetschef: Maria Hultman Gonzalez
Tel: 0766-77 54 02, 031-361 69 20
Email: maria.hultman.gonzalez@caremore.se
Adress: Bågskyttestigen 4, 41319 Göteborg
Antal platser: 6 platser för pojkar 14-18 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL och LVU

Änggården ligger i centrala Göteborg med goda buss – och spårvagnsförbindelser, nära till skola och fritidsaktiviteter.

Verksamhetens innehåll och mål:
Arbetsmetodiken på Änggården präglas av trygghet och omsorg i en hemlik boendemiljö. Verksamhetens innehåll är en miljöterapeutisk inriktning med en tydlig vardagsstruktur.

Vi har ett respektfull och lågaffektivt förhållningssätt gentemot ungdomen och jobbar tillsammans med ungdomen där det huvudsakliga målet är att ungdomen ska få en fungerande skolgång, en aktiv fritidssysselsättning, goda sociala relationer och ett bra mående.

Tillsammans med ungdomen utformas en individuell behandlingsplan som vi sedan jobbar utifrån. Ungdomen ska under hela placeringen vara involverad i sin egen behandlingsplan och tillsammans med sina kontaktpersoner följa upp det i veckovisa KP-samtal.

Att ha ett gott samarbete med skola, socialtjänst och god man/vårdnadshavare är något som vi värdesätter och anser vara viktigt för vårt uppdrag.

Kompetens:
Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Inom personalgruppen finns behandlingspedagoger, socialpedagog, MI-utbildad personal samt personal med kompetens inom återfallsprevention. Personalgruppen handleds av leg. Psykolog.