Caremore – En del av Team Olivia

Team Olivia koncernen växer genom förvärv av Caremore

Team Olivia koncernen förvärvade Caremore den 12 januari 2021. Vår ambition är att bygga Nordens mest personnära och högspecialiserade omsorgs- och vårdkoncern. Med detta förvärv bidrar vi till den ambitionen och stärker samtidigt affärsområde individ och familjs närvaro i västsverige.

Caremore är inriktat på vård och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykosocial eller psykiatrisk problematik. Caremore har sju HVB-enheter, en resursskola samt ett stödboende placerade från Fjärås i söder till Lidköping i norr. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

– Vi på Caremore vård och behandling har under drygt 9 år arbetat med att erbjuda en trygg plats för barn och unga i behov av stöd och behandling. Vår resa har varit fantastisk, utmanande och rolig. För att kunna fortsätta utveckla bolaget och ta verksamheten till nästa nivå har vi sökt efter en ny, stark och kompetent ägare, detta har vi nu hittat i Team Olivia. Vi är stolta och glada att få starta ett nytt kapitel som en del av Team Olivia och att få fortsätta den resa som vi påbörjade på Caremore Torpa i Fjärås 2011, säger Marie Björkman, vd Caremore.

– Vi är mycket glada att vi fått möjligheten att addera Caremores breda kompetensbas in i vår koncern. Vi ser flertalet direkt värdeskapande synergier mellan bolagen i koncernen och vi stärker vårt kunderbjudande inom individ och familj. Jag är glad och ser fram emot att se de positiva effekterna på hela vår affär framöver, säger Maria Andersson, affärsområdeschef individ och familj .

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Marie Björkman, vd Caremore, +46 70 318 02 88, marie.bjorkman@caremore.se

Maria Andersson, Team Olivia, Affärsområdeschef individ och familj, +46 76 633 66 69, maria.andersson@olivia.se

Läs mer på www.caremore.se och se vårt övriga utbud av tjänster på www.teamolivia.se

KORT OM TEAM OLIVIA

Team Olivia är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra cirka 13 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag.

Läs mer på www.teamoliviagroup.se

Trevlig sommar!

Nu är det semestertider och många ser fram emot en härlig ledighet. Våra verksamheter har dock alltid öppet för att ta hand om våra placerade barn och unga. Behöver ni nå oss så maila på ledning.vard@caremore.se eller ring vår jour på 0722-28 22 14 så hjälper vi dig gärna!

Caremore Hulebäck en trygg plats för barn från 11 år

Engagemang-trygghet-utveckling

Verksamhet för flickor och pojkar i åldern 11-18 år med en omfattande beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet. Verksamheten tar emot placeringar enligt SoL och LVU och har 6 platser. Åldersspannet mellan den äldsta och den yngsta samtidigt placerade är aldrig större än 5 år.

Grunden för verksamhetens innehåll är en miljöterapeutisk ansats med en tydlig vardagsstruktur. Personalen kommer att arbeta strukturerat och med individuellt schema för varje placerat barn eller ungdom.  Varje ungdom får utifrån sina unika förutsättningar och behov, en individuell planering som har ett salutogent tankesätt. Målet är att minimera skadeverkningarna av deras beteenden och maximera vinsterna av deras styrkor och prosociala intressen.

Vid placeringsförfrågningar kontakta föreståndare Mattias Liljebjer på 0720-50 33 30

Välkommen till frukostseminarium med professor Eva Billstedt – Gillbergcentrum Neuropsykiatriska funktionstillstånd essence

Professor Eva Billstedt är sedan drygt tjugo år kliniskt verksam inom
Barnneuropsykiatriska kliniken (BNK). Hon har också arbetat inom
barnhälsovård och ungdomsvård på institution. Hon disputerade
2007 med en avhandling om autism och användandet av DISCO i
studier av autism. Forskningsområden är neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, såväl i kliniska (Aspergers syndrom/autism)
som icke-kliniska populationer (ynglingar dömda för våldsbrott), den
sistnämnda i samarbete med forskargruppen Rättspsykiatri,
Göteborgs universitet. Hon samarbetar också med forskargruppen
Neuropsykiatrisk Epidemiologi, Göteborgs universitet, med fokus på
personlighetsaspekter i befolkningsstudier. Eva har publicerat ett
50-tal fackgranskade vetenskapliga arbeten, framförallt inom
områdena autism. Hon handleder flera doktorander vid GNC.

Eva Billstedt är legitimerad psykolog och
professor i psykologi med inriktning mot barn och
ungdomspsykiatri. Eva har sedan början
av 90-talet arbetat med utredningar av barn
och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionstillstånd/ESSENCE. Hennes
forskningsområden rör autism och andra
utvecklingsrelaterade störningar i kliniska som
icke-kliniska grupper tex hos unga dömda för
våldsbrott.
Eva kommer att föreläsa om neuropsykiatriska
funktionstillstånd/ESSENCE, vad
som utmärker dem, hur de utvecklas från
barndom till vuxen ålder och strategier för
behandling och bemötande.
6 November
kl 08.30-12.00
Plats: Burgårdens
Konferenscenter
Skånegatan 20, Göteborg
Seminariet är kostnadsfritt!
Anmäl Dig senast den 25/10 till:
seminarium@caremore.se