[rev_slider alias="caremore"]
Vi bryr oss mer!

Vård & Behandling

Caremore Vård och Behandling erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Vår verksamhet riktar sig idag mot tre huvudmålgrupper;

  • Behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser
  • Behandling för barn och ungdomar psykiatrisk problematik
  • Behandling för ungdomar med psykosocial problematik

En heltäckande vårdkedja

För att uppnå ett optimalt behandlingsresultat är det viktigt att den unge har möjlighet att få hjälp på ett sammanhängande sätt från den initiala utredningen till ett fungerande liv i samhället. Därför erbjuder Caremore en komplett vårdkedja från diagnos och utredning till boende, utslussning och eftervård. Tillsammans med den unge, dennes nätverk och uppdragsgivaren sätter vi samman en individuellt anpassad plan där vi integrerar allt från behandlingsboende, behandling, skola/utbildning, yrkespraktik och utslussningsboende med eftervård.

Kompetent personal med hjärtat på rätta stället

För att kunna ge en kvalitativ vård och behandling krävs erfaren och kompetent personal. Inom Caremore arbetar enbart personal som har en adekvat utbildning men som också har ett genuint engagemang för att hjälpa de personer som får behandling och hjälp i Caremores verksamhet. Personalen är navet i vår verksamhet och får kontinuerlig vidareutbildning utifrån verksamhetens behov för att på så sätt förbättra vår vård och behandling.

Att mäta behandlingsresultaten

Bristen på diagnos och utredning och utebliven behandling av barn och ungdomar med NPF och psykosociala och psykiatriska problem skapar idag stort individuellt lidande och genererar enorma kostnader för samhället långsiktigt. Caremore arbetar med att i största möjliga utsträckning höja den unges funktionsnivå och livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt mäta samt utvärdera behandlingsresultatet för samtliga vårdtagare. Som uppdragsgivare får du löpande uppföljning kring den unges framsteg och väg tillbaka till ett fungerande liv.

Vilka är vi?

Caremore – Vi bryr oss mer

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremore är inriktat på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller psykosocial- eller psykiatrisk problematik.

Kompetens

integrerad verksamhet

Vi erbjuder en integrerad verksamhet där vi kan hjälpa våra klienter från en kvalitativ utredning till ett fungerande liv i samhället via behandling, utbildning, praktik/arbete samt vid behov eget boende. Målet med verksamheten är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Bred metodkompetens

Individs enskilda behov

I våra verksamheter har vi ett brett spektra av kompetenser: socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, lärare mm. Vi har en bred kultur & språkkompetens. All ordinarie personal har regelbunden handledning & flerårig erfarenhet av målgruppen de arbetar med.

Placeringsrådgivning

Om du vill rådfråga oss kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Caremore.